Polityka prywatności - Daria K. Baczyńska

Polityka prywatności

 

Jeżeli chcesz bezpiecznie korzystać z mojej strony internetowej, zapoznaj się z przygotowaną przeze mnie polityka prywatności. To tutaj określam zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się pod adresem e-mail:

info@dariabaczynska.pl

 

 

 

DEFINICJE

 

Administrator danych osobowych – Daria Kinga Baczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio D Daria Baczyńska, ul. Biała 4/81 00-895 Warszawa, Wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nr NIP 783 127 90 14, REGON 630935237.

 

Strona – strona www dostępna pod adresem https://www.dariabaczynska.pl/

 

Użytkownik – osoba lub podmiot korzystający z formularzy dostępnych na stronie https://dariabaczynska.pl/

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Administrator.

 2. Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do własnych danych osobowych,

 • sprostowania własnych danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzanych danych osobowych,

 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo i poufność przechowywania danych osobowych Użytkownika.

 2. Administrator gwarantuje zachowanie należytej staranności podczas przechowywania danych osobowych Użytkownika i ochronę przed dostępem do nich osób trzecich.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w formie formularza kontaktowego przetwarzane są w celu skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem.

 2. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w formie zapisu do Newslettera przetwarzane są w celu udostępniania Użytkownikowi bezpłatnych materiałów, takich jak e-booki, pliki PDF, dostęp do treści wideo, a także informacji o nowościach ze Strony Administratora. Użytkownik, zapisując się do newslettera, wyraża zgodę na otrzymywanie wymienionych materiałów i informacji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 3. Dane osobowe udostępnione w postaci nazwy użytkownika i adresu e-mail są niezbędne w celu dodania komentarza pod wpisem na blogu przez Użytkownika i odpowiedzi na te komentarze przez Administratora.

 

ZEWNĘTRZNE PODMIOTY – ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przekazanie danych osobowych Użytkownika zapisanego do newslettera zewnętrznym podmiotom obsługującym system mailingowy jest niezbędne do realizacji newslettera.

 

 1. Podmiot wymieniony poniżej gwarantuje w ramach umów zawartych z Administratorem poufność i należytą staranność przechowywania danych osobowych Użytkownika.

 • Freshmail Sp. z o.o. al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków, nr KRS 0000497051, NIP 6751496393 Regon 123040091 – Użytkownik zapisujący się do newslettera wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w celu korzystania z systemu mailingowego.

 1. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera

 

TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 

 1. Pliki cookies – Strona wykorzystuje pliki cookies umożliwiające rozpoznanie przeglądarki Użytkownika podczas próby ponownego wejścia na stronę. Użytkownik może usunąć pliki cookies, może się to jednak wiązać z utrudnieniami w dostępie do strony.

 2. Pixel Facebooka – strona Administratora wykorzystuje Pixel Facebooka – kod udostępniony przez Facebook Inc. w celu zarządzania reklamami.

 3. Google Analytics – narzędzie stosowane przez Google LLC w celu śledzenia statystyk Strony na podstawie plików cookies. Dane w ten sposób zbierane nie są personalizowane i nie odnoszą się do żadnej konkretnej osoby.